Khalil Gibran

Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja;
Låt den hellre vara likt ett öppet hav mellan era själars stränder. Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare.
Giv varandra av ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd.

Sjung och dansa tillsammans och var glada, men låt var och en av er få vara ensam,
Liksom strängarna på en luta är ensamma även när de vibrerar av samma musik.

Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar,
Ty endast livets hand förmår rymma era hjärtan.
Och stå vid varandras sida, men inte för nära;
Ty templets pelare står åtskilda,
Och eken och cypressen växer inte i varandras skugga 

 

 

Alltså exakt så. Precis. 


omtumlande

svårt att ta in
att om 3 veckor är jag hemma 
för att stanna ett tag
21 dagar kvar av stockholmsluft 
21 dagar av Han
 
jag skriver på det sista kapitlet på den här resan
inga ord kan beskriva
hur tacksam jag är för allt 
 
 
 

RSS 2.0